Sydney International Boat Show

Sydney International Boat Show

četrtek, 01. avgust 2019 — ponedeljek, 05. avgust 2019

Darling Harbour, Sydney, NSW, Australia

X-Yachts bo na Sydney International Boat Show, ki bo četrtek, 01. avgust 2019 — ponedeljek, 05. avgust 2019 v / na Darling Harbour, Sydney, NSW, Australia

Jadrnice ki jih razstavljamo: Xp 50

Izvedite več na uradni Sydney International Boat Show spletni strani.