Flensburg Sonwik Open House

Flensburg Sonwik Open House

Friday, 8 September 2017 — Sunday, 10 September 2017

Flensburg-Mürwik, Germany

X-Yachts bo na Flensburg Sonwik Open House, ki bo Friday, 8 September 2017 — Sunday, 10 September 2017 v / na Flensburg-Mürwik, Germany

Jadrnice ki jih razstavljamo: X4³, Xc 38

Izvedite več na uradni Flensburg Sonwik Open House spletni strani.