Limassol Boat Show

Limassol Boat Show

Thursday, 3 May 2018 — Sunday, 6 May 2018

Limassol, Cyprus

X-Yachts bo na Limassol Boat Show, ki bo Thursday, 3 May 2018 — Sunday, 6 May 2018 v / na Limassol, Cyprus

Jadrnice ki jih razstavljamo: X4³, Xc 45, Xc 35, Xp 44

Izvedite več na uradni Limassol Boat Show spletni strani.