Neustadt in Holstein

Neustadt in Holstein

Friday, 26 May 2017 — Sunday, 28 May 2017

Neustadt in Holstein, Germany

X-Yachts bo na Neustadt in Holstein, ki bo Friday, 26 May 2017 — Sunday, 28 May 2017 v / na Neustadt in Holstein, Germany

Jadrnice ki jih razstavljamo: X4³, Xc 50, Xc 38

Izvedite več na uradni Neustadt in Holstein spletni strani.