The 2nd Hainan Expo

The 2nd Hainan Expo

fredag 6 maj 2022 — söndag 8 maj 2022

Hainan, China

X-Yachts will be at the The 2nd Hainan Expo, which is held fredag 6 maj 2022 — söndag 8 maj 2022 in Hainan, China

Find out more at the official The 2nd Hainan Expo website.