Sydney International Boat Show

Sydney International Boat Show

četrtek, 28. julij 2022 — ponedeljek, 01. avgust 2022

Sydney, Australia

X-Yachts bo na Sydney International Boat Show, ki bo četrtek, 28. julij 2022 — ponedeljek, 01. avgust 2022 v / na Sydney, Australia

Izvedite več na uradni Sydney International Boat Show spletni strani.