Sydney International Boat Show

Sydney International Boat Show

četrtek, 3. avgust 2023 — nedelja, 6. avgust 2023

Sydney, Australia

X-Yachts bo na Sydney International Boat Show, ki bo četrtek, 3. avgust 2023 — nedelja, 6. avgust 2023 v / na Sydney, Australia

Izvedite več na uradni Sydney International Boat Show spletni strani.