Sydney International Boat Show

Sydney International Boat Show

1 Ağustos 2024 Perşembe — 4 Ağustos 2024 Pazar

Sydney, Australia

X-Yachts on mukana Sydney International Boat Show, 1 Ağustos 2024 Perşembe — 4 Ağustos 2024 Pazar, Sydney, Australia

Katso lisää Sydney International Boat Show näyttelyn omilla sivuilla.