Sydney International Boat Show

Sydney International Boat Show

3 Ağustos 2023 Perşembe — 6 Ağustos 2023 Pazar

Sydney, Australia

X-Yachts on mukana Sydney International Boat Show, 3 Ağustos 2023 Perşembe — 6 Ağustos 2023 Pazar, Sydney, Australia

Katso lisää Sydney International Boat Show näyttelyn omilla sivuilla.