Close Video

Yeni XR'nin geliştirilmesi henüz erken bir aşamada olsa da vizyon çok açık: XR "kazanan" bir tekne olacak. X-Yachts bünyesindeki dizayn ekibi, bu amaca erişmek için  dünyanın en deneyimli şirketleri ve yarışçılarından bazılarıyla işbirliği yapıyor!

Paydaşlar, X-Yachts tasarım ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışıyor ve birlikte tüm büyük ORC ve potansiyel olarak IRC yarışlarında kazanma potansiyeline sahip bir yarış teknesi tasarlayıp inşa ediyorlar.

Aşağıdaki çizimler ilk XR gövdesi üzerinde yapılan CFD (Bilgisayar destekli Akışkanlar Dinamiği) çalışmalarından birini gösteriyor. Her bir gövde testi, çeşitli parametrelerdeki küçük artışlar yoluyla gövde hızları ve yatış açılarının oluşturduğu geniş bir matris içinde nihai olarak optimum performansa evrilen sayısız değişkeden (varyant) oluşuyor.