Performans

Close Video

X-Yachts olarak biz her zaman performans ve konforu optimize etmeye çalışır, bu ikisinin arasında çok yakın bir ilişki olduğuna inanırız. Etkin bir seyir yapan, iyi hızlanan, daha az bayılan, ve dalgaları daha iyi karşılayan bir yat, size daha fazla konfor sunacak olan, emniyetli, ve şartlar ne olursa olsun güvenilir, zevkli bir yelken seyri sağlayacak olan yattır.

Bir X-Yacht üzerindeyken mesafeleri daha hızlı aşar ve böylece limanda ya da demirde kendinize daha çok vakit ayırabilir, veya belki de önüne geçmeniz gereken bir cephe sistemini yenebilir, ya da en azından teknede geçirdiğiniz zamandan azami derecede faydalanabilirsiniz.

Bir X-Yachts'ın tüm şartlarda performans vermesini sağlamak üzere dizaynında göz önünde bulundurulan pek çok unsur vardır:

Dikey Ağırlık Dağılımı

Dikey Ağırlık Dağılımı

Genellikle X-Yachts'ların hafif tekneler oldukları varsayılır, ki markanın yarışçı mirasına bakıldığında bu anlayışla karşılanabilir. Fakat gerçekte X-Yachts'lar sıklıkla rakiplerine oranla biraz daha ağırdırlar.

Önemli olan ağırlık değil, bunun nasıl dağıtıldığıdır.

X-Yachts'ın yarışçı geçmişinden öğrendiği, optimum ağırlık dağıtımının üzerinde durulması gerektiğidir.

En erken aşamalardan başlayarak her proje süresince ağırlık, mümkün olan yerlerde minimize edilir ve aşağıya çekilir, bu sırada kurşun salmalar ise olabildiğince ağırlaştırılırlar.

Böylece ağırlık merkezi çok aşağıda olan ve bunun direkt etkisiyle tüm yatma açılarında doğrultucu momenti daha büyük olan bir yat yaratmış oluyoruz.

Dolayısıyla X-Yachts'lar hafif-orta havada daha iyi performans sağlamak üzere daha büyük yelken alanı taşıyabilirler.

Gövde Burulmazlığı

'Burulmaz gövde' terimi çok kullanılır. Fakat ne demektir?

Herhangi bir yatta baş ve kıç ıstralyalar baş ve kıç tarafı yukarı doğru çekerler. Bu esnada direk aşağı doğru basar, ve bu durum gövdeyi büker.

Gövde yeterince burulmaz değilse özellikle dalgalı havada orsa seyirlerinde esneyecektir. Bu durum, baş taraf bir dalgaya çarptığında baş ıstralyanın boşlamasına ve bunun sonucunda kritik anlarda yelken şeklinin bozulmasına yol açacaktır. Bu durum baş ıstralyanın 'pompalaması' olarak bilinir.

Gövdeyi çok burulmaz yapmak kolaydır; asıl zor iş burulmaz olduğu kadar hafif yapmaktır. X-Yachts, pek çok denenmiş ve test edilmiş yöntem kullanarak bunu başarır.

Gövde Burulmazlığı
Sandviç Yöntemi ile İnşa

Sandviç Yöntemi ile İnşa

X-Yachts, sandviç inşa metodunu kullanır. Bir sandviç paneli, çekirdek (ara katman) materyaliyle birbirinden ayrılan iki dış yüzeyden oluşur.

Dış yüzeyler arasına çekirdek materyali konması, katı laminasyon kullanımının beraberinde getireceği ağırlık dezavantajına maruz kalmadan panel burulmazlığını sağlamanın etkili bir yoludur.

_ppm9363

İç Gövde Astarları

Tüm X-Yachts'larda yapısal bir gövde astarı bulunur. Bir GRP kalıp içinde çelik takviyesiyle yapılan bu astar, yat henüz kalıp halindeyken monte edilir. Böylece montaj sırasında esnememesi ve şeklinin orijinal dizayna sadık kalması sağlanır.

Astar, önce yerine yapıştırılır, sonrasında ise mükemmel ve güvenilir bir yapışma için bunun üzerine lamine edilir.

Tam ölçüde bir gövde astarı kullanmak, tekne sözgelimi karaya oturmak gibi bir hasara uğradığında problem yaratabilir, çünkü gövdeyi ve gövde kafesini denetlemeyi çok zorlaştırır. X-Yachts bu konuyu, büyük açık alanlar bırakarak ve flanşlar yapıştırarak çözmüştür; bu sayede bir çarpışma ya da karaya oturma kazasından sonra hem gövdenin kendisi, hem de gövde astarının birleşim yeri denetlenebilir.

Gövde ve güvertenin kritik yerlerinde tek yönlü (unidirectional) fiber kullanarak çok az bir ağırlık ilavesiyle burulmazlıkta büyük bir artış sağlıyoruz.

Azaltılmış Sürtünme

Bir yatta ıslak alan ne kadar çok olursa suya direnç o kadar çok olur. Direnç ve suda sürtünmeyi azaltırsak hızı da artırabiliriz. Bu nedenle X-Yachts, sürtünmeyi en aza indirmek için gövdeyi ve uzantılarını optimize etmektedir.

Flush (hemzemin) Gövde Çıkışları

Flush (hemzemin) Gövde Çıkışları

X-Yachts'larda gövdedeki tüm çıkışlar gövdeye gömme ve flush (hemzemin) olarak monte edilir, sonrasında da sürtünmenin en aza inmesi için düzleştirilirler.

Kurşun Salma Torpilleri

Kurşun Salma Torpilleri

X-Yachtsi torpillerde kurşun kullanır. Kurşun torpilin hacmi aynı ağırlıktaki demire göre daha düşük olup bu sayede ıslak alanı daha azdır (yalnızca torpilde %30 civarında tasarruf yapılır).

Uzantılar

Uzantılar

Bizim yatlarımızda salma ve dümen palası, toplam ıslak yüzeyin ortalama %20'sine tekabül ederler. Bunların alanını azaltmak sürtünmeyi azaltacak olsa da beri yandan rüzgaraltına sürüklenmeyi artırır ve dümen tutmayı zorlaştırır. X-Yachts bunun yerine bu uzantıların her biri için optimum profilleri ve kusursuz boy/en oranını kullanarak azami kaldırma kuvveti ve asgari sürüklenmeyi sağlar.

Katlanır Pervane

Katlanır Pervane

Sabit kanatlı bir pervane yelken seyri esnasında çok büyük bir sürtünme kuvveti yaratır. Bu yüzden X-Yachts'larda standart olarak 2 ya da 3 kanatlı Flex-o-fold katlanır pervaneler sunulmaktadır.

İnip çıkan tip baş ve kıç pervane

İnip çıkan tip baş ve kıç pervane

X-Yachts, baş ve/veya kıç pervane istendiğinde bunların gövde içindeki yuvasına girip çıkan tiplerini kullanır. Böylelikle bu pervaneler kullanılmadıklarında gövde pürüzsüz kalır.

Kapsül içine Alınmış Salma

Kapsül içine Alınmış Salma

X-Yachts'ın dökme demir ve kurşun salmaları, hem orijinal dizayna uygun olmaları için, hem de mükemmel bir hidrodinamiğe ve pürüzsüz işçiliğe sahip olurken aynı zamanda korozyona karşı korunmaları amacıyla güçlendirilmiş epoksi e-glass bir kabuk/kapsül içine alınırlar. X-Yachts'ın dökme demir ve kurşun salmaları, hem orijinal dizayna uygun olmaları için, hem de mükemmel bir hidrodinamiğe ve pürüzsüz işçiliğe sahip olurken aynı zamanda korozyona karşı korunmaları amacıyla güçlendirilmiş epoksi e-glass bir kabuk/kapsül içine alınırlar.

Direk ve Arma Özellikleri

X-Yachts'ın burulmaz gövdesi ve sabit armanın özellikleri nedeniyle arma üzerindeki tansiyonun çok daha fazla olması mümkün hale gelir, böylece arma ve yelken formu üzerinde kontrol çok artar.

X-Yachts, tel arma yerine rod (çubuk) arma kullanmaktadır. Bu da aynı güç için daha küçük bir çap kullanmanın mümkün olacağı anlamına gelir. Fakat X-Yachts, sanki tel arma imişçesine rod armanın çapını aynı tutarak arma üzerinde neredeyse hiç esneme olmamasını sağlamaktadır.

Çok küçük olan bir direk kesiti, yelkenlerin tam kontrolünü sağlamak için gerekli olan artırılmış arma tansiyonunu karşılayamayacaktır.

Müşteri, alüminyum direk, bumba ve göndere göre bunların aynı ağırlıkta daha fazla burulmazlığa sahip karbon olanlarını ısmarlayabilir. Karbon direk, bumba ve gönderler özellikle orsa seyrinde yelken formu üzerinde daha fazla kontrole olanak verirler.

Optimum orsa performansı amacıyla baş ıstralyanın 'sarkmasını' minimize etmek için kıç ıstralyayı (ve dolayısıyla baş ıstralyayı) gerdirmek esastır. Pek çok X-Yachts modelinde doğru kıç ıstralya tansiyonunu elde etmeyi kolaylaştırmak üzere hidrolik kıç ıstralya ayarlayıcıları bulunmaktadır.

Bu unsurların kombinasyonu, yatın en fazla yelken zevkini ve tabii en fazla hızı vermesini garantiler.

Direk ve Arma Özellikleri

Iskota Pozisyonu

Tüm X-Yachts'lar optimum ıskota açıları ile dizayn edilmişlerdir. Araba pozisyonu, barber haul'lar ve ıskota gerginliğinin kombinasyonu, baş yelken üzerinde iyi bir kontrol sağlayarak rüzgara daha dar açıyla girmenizi ve daha hızlı gitmenizi sağlar.

Yelken Planı

X-Yachts, arma ile mükemmel uyum sağlayacak bir yelken serisi geliştirmek üzere en büyük yelken üreticileri ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Bow Sprit (baston/cıvadra)

Xp, X ve Xc serilerinde, düşük rüzgarlarda dahi asimetrik spinnakerleri etkin ve kolayca kullanabilmek için bir dizi bowsprit opsiyonu mevcuttur.

Ana Yelken Iskota Sistemi

X-Yachts'larda kullanılan ana yelken ıskota sistemi kıç taraftaki iki vince uzanır. Bu sayede dönüşlerden ya da sağanaklardan sonra yelken trimini hızla değiştirmek mümkün olur.

Önceki Sayfa

Deneyim

Sonraki Sayfa

Denizcilik